Wetenschapsoriëntatie Nederland

Maandag 12 juni 2017 doet het HML mee aan de voorrondes van de WON manifestatie. WON staat voor Wetenschapsoriëntatie Nederland, een netwerkorganisatie van ruim 50 scholen. WON-scholen willen hun leerlingen goed voorbereiden op onderzoek doen. Nieuwsgierigheid en verWONdering staan daarbij centraal.

Leerlingen uit de tweede, de derde en de vierde klas van het HML presenteren maandag 12 juni in Leiden hun eigen onderzoek. Zij spreken over hondenvoer, duinzand, duurzame woonwijken en vragen zich af of de wereld wel echt bestaat. Acht andere scholen uit de regio presenteren weer andere onderzoeken. Zo delen leerlingen kennis en expertise op het gebied van onderzoekend leren en leren onderzoeken. Het werk van leerlingen wordt beoordeeld door een jury van docenten van deelnemende scholen.

’s Middags doen alle leerlingen mee aan verschillende workshops, bijvoorbeeld die van de Cardboarders en een workshop Moendoes.
De huidige en toekomstige HAMEL-redactie verzorgt de verslaglegging van de dag. We houden jullie op de hoogte!