Montessori mavo/havo Neuhuyskade

Aan de Neuhuyskade, een paar minuten lopen van de Nassau Bredastraat, leren en werken we in een prachtig, transparant gebouw met werkplaatsen, instructie- en studieruimtes. Bijzonder zijn de projecturen waarin theorie verbonden is aan praktische opdrachten. De mavo/havo-locatie is een actieve school waar leerlingen – onder begeleiding – kunnen werken aan opdrachten en huiswerk tot 17.00 uur.

Verbinding met de Nassau Bredastraat

De programma’s op de Nassau Bredastraat en de Neuhuyskade lopen parallel. Zo zijn er op beide locaties instructie- en begeleidingsuren, werken we op beide locaties met de digitale ontwikkelmap, hebben alle leerlingen een eigen coach en volgen de leerlingen van beide locaties samen de masters.

Doorstromen van de ene naar de andere locatie is mogelijk, zowel tussentijds als na het behalen van het diploma.

Het gebouw

Op de Neuhuyskade komt de indeling van het gebouw tegemoet aan onze wens om de structuur van de klaslokalen deels los te laten. Er zijn beperkte instructieruimtes voor uitleg. Daarnaast zijn er leerpleinen waarop de leerlingen aan de slag kunnen in kleine of grotere groepen. Op deze manier kunnen we projectonderwijs in het gebouw mogelijk maken!

Projecturen

Naast de instructie- en begeleidingsuren bieden we op de Neuhuyskade projectonderwijs aan. Binnen projectonderwijs leren de leerlingen actief, zowel binnen als buiten de school. De projecten bevorderen zelfwerkzaamheid en zelfstudie. In het project worden vakken verbonden en is er een combinatie van theorie en praktijk. Dit verhoogt de intrinsieke motivatie! Elk project wordt afgerond met een reflectie als stimulans tot verder leren!

Leren op je eigen niveau

Op de Neuhuyskade bieden we een mavo- en een havoleerlijn aan. Op grond van het advies van de basisschool wordt een leerling ingedeeld op een startniveau. Gedurende het jaar is het mogelijk om van niveau te wisselen. Dit gebeurt in nauw overleg met de coach, de ouders en de teamleider.