NOD Haaglanden

Haags Montessori Lyceum

Het Haags Montessori Lyceum is een door het Ministerie van OC&W erkende opleidingsschool voor leraren in het voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden.

Samen met zeven andere VO-scholen en vier lerarenopleidingen is het Haags Montessori Lyceum de opleidingsschool NOD (Netwerk Opleiden Docenten) Haaglanden gestart. NOD Haaglanden wil bijdragen aan de oplossing van het kwalitatief en kwantitatief docenten-tekort in de regio. Dit doen we door docenten voor een belangrijk deel op de werkplek op te leiden en een breed palet aan leerervaringen in de grootstedelijke context aan te bieden. Hierdoor krijgen meer studenten de kans op een kwalitatief hoogwaardige opleidingsplaats en wordt de aansluiting van de opleiding op de praktijk versterkt.

Lees meer informatie op: www.nodhaaglanden.nl