Coaching en begeleiding

Onderwijs en begeleiding zijn heel nauw met elkaar verbonden bij gepersonaliseerd onderwijs. Begeleiding in en buiten de les is intensief en afgestemd op wat jij nodig hebt.

Montessoriweek
Je eerste week op school is de Montessoriweek. Je bent dan bezig met creatieve en sportieve activiteiten en intussen leer je hoe we omgaan met elkaar en hoe we samen werken en leren. Je maakt die week ook kennis met de jaarplanner, je digitale ontwikkelmap en je persoonlijke coach.

Je coach
Op het HML heb je een persoonlijke coach. Die begeleidt je bij het vaststellen van jouw (leer)doelen, het plannen en het maken van keuzes. Jullie praten ook samen over je ervaringen: wat gaat goed, wat vind je moeilijk, waar ben je nieuwsgierig naar? Je ziet je coach ten minste één keer per week, alleen of in een groepje. Al in de Montessoriweek heb je je eerste coachgesprek.

coachgesprekken
De coachgesprekken helpen je bewust te worden van wat je mogelijkheden zijn en wat je wilt bereiken, maar ook waar je nog aan moet werken en wat jij nodig hebt. Zo leer je jezelf goed kennen en krijg je geleidelijk steeds meer grip op je eigen groei.
Driemaal per jaar heb je een ontwikkelgesprek waar je ouders bij zijn. Dan mag jij het initiatief nemen en vertellen hoe het met je gaat en waar je mee bezig bent. Samen maken we afspraken over je leerdoelen, met welke vaardigheden je aan de gang gaat, hoe je dat doet en welke begeleiding je daarbij krijgt. Je ontwikkelmap geeft je houvast bij deze gesprekken.

Digitale ontwikkelmap
Je ontwikkelmap is belangrijk voor jou, want die laat zien wie jij bent! Het is een soort miniwebsite waarop je systematisch ‘bewijzen’ verzamelt van hoe je leert en plant en hoe het staat met vaardigheden zoals:
reflecteren, communiceren, initiatief nemen, grenzen aangeven en verantwoording nemen. Je zet er opdrachten en beoordelingen in, films, presentaties, afbeeldingen, werkstukken en verslagen van alles waar je trots op bent.

Gespecialiseerde begeleiding
Misschien heb je dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, faalangst, problemen met motoriek, ruimtelijk inzicht… Onze docenten houden daar rekening mee en weten hoe ze je kunnen helpen. Heb je speciale begeleiding of zorg nodig, dan krijg je in overleg met je ouders/verzorgers hulp van deskundigen binnen of buiten de school.

Bekijk hier het protocol dyslexie en een voorbeeld van een werkafsprakenkaart.

Klankbordgroepen
Meedenken over de lessen, meepraten over het schoolbeleid en mee-organiseren van evenementen. De klankbordgroepen op het HML maken dat mogelijk. Iedere jaarlaag heeft een eigen klankbordgroepen die wekelijks vergadert al dan niet onder leiding van een ouderejaars. De vergaderingen zijn gericht het actief verbeteren van alles op het HML. En zo is het HML een school door en voor leerlingen. Samen iedere dag een beetje beter!