Partners HML

Haags Onderwijs Academie

De Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) heeft als missie: het bevorderen en (doen) ontwikkelen van opvoeding en onderwijs volgens de beginselen en werkwijzen van Maria Montessori en het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van het montessori-onderwijs.

Het Bèta-steunpunt Zuid-Holland zet zich in om de kwaliteit van het bèta-onderwijs te verbeteren, door docenten te ondersteunen en te inspireren. De kracht is de samenwerking tussen het voortgezet onderwijs, hogescholen en universiteit.