Agenda

In Nederland zijn op dit moment bijna 50 ‘WON-scholen’ die het ontwikkelen van een wetenschappelijke houding centraal stellen in hun vwo-onderwijs. Doel is dat deze vwo-leerlingen een voorsprong hebben op de ‘gewone’ VWO-leerling op het moment dat zij naar de universiteit gaan. Een WON-leerling is al in grote mate in staat om onderzoek te doen op een wetenschappelijke manier. Een WON-leerling weet hoe je een juiste hypothese stelt, en waar een goede onderzoeksvraag aan moet voldoen. Ook kan hij of zij vertellen waar je op moet letten als je wetenschappelijk onderzoek doet. Daarnaast ontwikkelt een WON-leerling ook andere vaardigheden zoals projectmatig (samen)werken en presenteren.

is een samenwerkingsverband van vijftien scholen die de mogelijke toepassing van het Zweedse Kunskapsskolan-model in Nederlandse scholen onderzoeken.
Zo.Leer.Ik! werkt aan talent en biedt onderwijs waarmee elke leerling het beste uit zichzelf haalt. Hoge leeropbrengsten, het efficiënt benutten van onderwijstijd en het talent van leerlingen als uitgangspunt zijn de kernbegrippen van Zo.Leer.Ik!.
Zo.Leer.Ik! wil een school creëren waar leerlingen leren, waar ze dagelijks worden gestimuleerd om te presteren en waarin verschillen tussen mensen uitgangspunt zijn in plaats van een hindernis. Zo.Leer.Ik! zorgt ervoor dat leerlingen gedurende de opleiding steeds hun doel voor ogen houden.

Hoe bereiden we leerlingen het beste voor op hun toekomst? Hoe kunnen we ze beter ondersteunen, nog meer uitdagen? Dat vraagt om differentiatie en maatwerk, om gepersonaliseerd leren!
Een Leerlab bestaat uit een groep scholen, die gezamenlijk aan de slag gaan met een vraagstuk rondom gepersonaliseerd leren. Het doel van een Leerlab is dat scholen het gepersonaliseerd leren dat zij voor ogen hebben, ook daadwerkelijk in de praktijk gaan realiseren. Leerlabs richten zich op vraagstukken (“versnellingsvraagstukken”) van gepersonaliseerd leren waarbij het leren van de leerling centraal staat. De docent krijgt de ruimte om de innovatie in de klas daadwerkelijk uit te voeren. De Leerlabs maken deel uit van het project Leerling 2020. Dit project wordt uitgevoerd door Schoolinfo in opdracht van de VO-raad en als onderdeel van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT.

De Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) heeft als missie: het bevorderen en (doen) ontwikkelen van opvoeding en onderwijs volgens de beginselen en werkwijzen van Maria Montessori en het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van het montessori-onderwijs.

Het Bèta-steunpunt Zuid-Holland zet zich in om de kwaliteit van het bèta-onderwijs te verbeteren, door docenten te ondersteunen en te inspireren. De kracht is de samenwerking tussen het voortgezet onderwijs, hogescholen en universiteit.