Science

Kun jij aan een 'flat earther' uitleggen, waarom hij moet geloven dat de wereld geen platte pannenkoek is?

Bij science ga je zelf experimenten ontwerpen om verschijnselen om je heen te ervaren,
begrijpen en waarderen. Je wordt uitgedaagd om lastige verbanden te leggen, ingewikkelde
informatie te zoeken, te selecteren en te verwerken. Daarbij leer je ook welke invloed het
menselijk handelen heeft op de sterk veranderende wereld.

Het vak gaat over de leerinhoud van Mens en Natuur (vroeger Bio, Na en Sk met daarbij
Techniek en Technologie).

Het is de bedoeling dat je antwoorden op opdrachten zelf probeert uit te zoeken. Dit kan een
onderzoek of practicum zijn, een probleem dat je moet oplossen of gerichte zoekopdrachten
waarbij je internet gebruikt. Op deze manier leer je zonder antwoordenboekje vertrouwen te
krijgen in de antwoorden die je geeft. Je werkt digitaal en altijd samen in groepjes, waardoor
je niet alleen zelf iets leert, maar ook leert van anderen. De opdrachten zijn soms best lastig,
waardoor je leert door je eigen grenzen tegen te komen.

Echt leren kost moeite en doe je het best met elkaar