Vooraankondiging ALV en thema-avond ouderbetrokkenheid

Op woensdag 30 oktober houden we de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Oudervereniging van het HML. Vanaf 19.15 uur is er inloop met koffie en om 19.30 uur wordt de ALV geopend.

 

Belangrijkste agendapunten van deze ALV zijn het toelichten en vaststellen van de jaarstukken 2018-2019 en de begroting voor de besteding van de ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020.

 

Na de ALV buigen we ons met Femmy Wolthuis van EduWijs op interactieve wijze over de rol van ouders en docenten bij ontwikkeling van onze kinderen en hoe ouderbetrokkenheid en samenwerking die ontwikkeling kan versterken. Om 22.00 uur sluiten we de avond af met een borrel en een hapje.

 

Maandag 7 oktober ontvangen jullie via de mail een uitnodiging voor deze avond. Reserveer woensdag 30 oktober alvast in de agenda!