Veelbelovend schrijfonderwijs in de tweede klas!

Onze school doet mee aan het peilingsonderzoek schrijfvaardigheid in leerjaar 2. Uit een analyse is gebleken dat onze school behoort tot de scholen met veelbelovend schrijfonderwijs. We scoren hoog wat betreft ambitie, inzet, aandacht en didactische aanpak van het onderwijs. De inspectie wil graag verder verdiepend onderzoek doen, omdat ze meer te weten wil komen over het concrete onderwijsleerproces zodat anderen daarvan kunnen leren! Complimenten aan de sectie Nederlands en iedereen die bijdraagt aan het schrijfonderwijs.