Leerling 2020: Leerlab3

Hoe bereiden we leerlingen het beste voor op hun toekomst? Hoe kunnen we ze beter ondersteunen, nog meer uitdagen? Dat vraagt om differentiatie en maatwerk, om gepersonaliseerd leren!

Een Leerlab bestaat uit een groep scholen, die gezamenlijk aan de slag gaan met een vraagstuk rondom gepersonaliseerd leren. Het doel van een Leerlab is dat scholen het gepersonaliseerd leren dat zij voor ogen hebben, ook daadwerkelijk in de praktijk gaan realiseren. Leerlabs richten zich op vraagstukken (“versnellingsvraagstukken”) van gepersonaliseerd leren waarbij het leren van de leerling centraal staat. De docent krijgt de ruimte om de innovatie in de klas daadwerkelijk uit te voeren. De Leerlabs maken deel uit van het project Leerling 2020. Dit project wordt uitgevoerd door Schoolinfo in opdracht van de VO-raad en als onderdeel van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT.