Oud-leerlingenvereniging HML 2000

Een bericht voor oudHML-ers

 

In 2000 is een oud leerlingenvereniging opgericht. Die is korte tijd actief geweest en inmiddels niet meer nodig. Daarom wordt die vereniging opgeheven.

 

In de opmaat naar het 10e lustrum in 2000 hebben enkele oud-leerlingen het idee opgevat een vereniging op te richten van oud HML-ers. Waarom? Omdat er toen – we praten over het pré e-mail tijdperk – elke vijf jaar opnieuw een adressenbestand van reünisten met veel energie werd gemaakt wat na de reünie in de vergetelheid raakte. Vijf jaar later begon men weer opnieuw. Dat was zonde, ook omdat oud-leerlingen dan reünies misten. Daarnaast leek het handig een aparte vereniging te hebben voor oud-leerling activiteiten.

 

De vereniging is opgericht en wij hebben op 14 oktober 2000 de eerste algemene ledenvergadering gehouden op school, voorafgaand aan de reünie. Toen zijn ook oud-leerlingen lid geworden van de vereniging. Een deel van de inkomsten hebben we in deze periode direct geïnvesteerd in een goed werkende adressen-administratie. Daarnaast hebben we een slag gemaakt om zoveel mogelijk adressen te verzamelen.

 

Na 2000

Na de succesvolle reünie is het nodige gebeurd. Het HML is onderdeel geworden van een groter verband (Stichting VO Haaglanden). E-mail en internet deden hun intrede wat maakte dat het adressenbestand minder belangrijk werd voor de organisatie van reünies. Bovendien heeft de school inmiddels een groot en redelijk accuraat e-mail bestand opgebouwd. In 2005, 2010 en 2015 zijn drie succesvolle lustra geweest met reünisten dag en met steeds goede opkomsten. Het probleem van een verouderd adressenbestand doet zich dus niet meer voor. En ook de behoefte aan een aparte vereniging bleef beperkt.

 

Deze ontwikkelingen laten zien dat de rol die de vereniging vervulde niet langer nodig is. De vereniging heeft dan ook sinds 2002 een slapend bestaan gehad.

 

En nu?

De nog overgebleven bestuursleden stellen voor de vereniging op te heffen (te ontbinden). Er is nog een klein batig saldo (circa EUR  2.000) dat zij ten goede willen laten komen aan de school. Onze voorzitter is op dit moment als ouder weer verbonden aan het HML en is erin geslaagd met de school een afspraak te maken dat het saldo als reserve apart wordt gezet ten behoeve van toekomstige reünies. Dat maakt dat de timing op dit moment goed is.

 

Uitnodiging voor een algemene ledenvergadering 3 juli 2019 – 18:00 uur (op het HML)

Om de vereniging te ontbinden is een algemene ledenvergadering nodig. Deze brief is dan ook tevens een uitnodiging voor deze vergadering. Op de agenda staan twee punten (i) (financieel) verslag over de periode tot aan 2019 en (ii) besluit tot ontbinding van de vereniging.

 

In de aanloop naar de vergadering zullen wij het batige saldo overmaken naar de school. Dat is nodig voor een efficiënte afwikkeling van de vereniging: als de vereniging geen baten meer heeft op het moment dat zij ontbonden wordt hoeft zij niet door een formele vereffeningsprocedure maar houdt de vereniging direct op te bestaan. Dat bespaart tijd en geld. De relevante stukken zullen vanaf vier weken voor de vergadering ter inzage liggen op school [en worden op verzoek toegezonden].

 

Moet je komen, 3 juli?

Formeel ben je van harte welkom. Praktisch moet je er niet veel van verwachten. Een aantal bestuursleden zal er zijn om eventueel een toelichting te geven maar het is geen feestelijke, reünie achtige bijeenkomst. Het enige doel is het besluit te nemen de vereniging te ontbinden. Wij verwachten dan ook snel klaar te zijn na deze korte zakelijke formaliteit.

 

Mocht je vragen hebben, dan zullen wij graag proberen deze te beantwoorden. Dat kan via onderstaande contactgegevens. Mocht je van plan zijn de 3e naar de algemene ledenvergadering te komen, dan vernemen wij dat graag uiterlijk 15 juni 2019 per e-mail zodat wij weten wie komt.

 

Wellicht tot ziens op een volgende reünie!

 

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur van de Oud-Leerlingenvereniging van het Haags Montessori Lyceum

Jan van Nederveen

Maurits Kalff

Mariette Hamer

Evert-Jan Jansen Schoonhoven

 

E-mail:  oudleerlingvereniging@hml.nl