Jaarlijkse Kenneth Gonçalves-lezing door Roel van Duijn

Op 1 april hield Roel van Duijn de jaarlijkse Kenneth Gonçalves mensenrechtenlezing voor leerlingen van 5vwo.

De lezing vormde dit jaar ook de afsluiting van een tweedaags Peace & Justice-project over de Rule of Law. Naast de 5V’ers waren veel gasten aanwezig, onder wie juriste Lilian Gonçalves-Ho Kang You, weduwe van onze tijdens de Decembermoorden in 1982 vermoorde oud-leerling Kenneth, vrienden en oud-klasgenoten.

Bijzondere diploma-uitreiking
Het was een ontroerende bijeenkomst want voorafgaand aan de lezing kreeg Roel van Duijn, na een korte toespraak door Conny van der Zande, uit handen van 5V’er Simon Schaaper alsnog zijn HML-diploma uitgereikt. De rebelse Roel van Duijn was namelijk in 1961 van school verwijderd omdat hij samen met klasgenoot Hans Korteweg actievoerde tegen de atoombom. Van het HML worden gestuurd vanwege ban-de-bom acties omdat je de wereld wil veranderen? Dat zou nu ondenkbaar zijn op onze school!

Met dit van stempels en handtekeningen voorziene diploma ‘uit-het-hart’, begon Roel, na ruim 60 jaar, volledig gerehabiliteerd en weer opgenomen in onze schoolgemeenschap aan zijn lezing over de gevaren van complottheorieën en presenteerde hij officieel zijn onlangs verschenen boek “Het Echte Complot; de waarheid achter de wanen” (Uitgeverij Aspekt, 2021). Na afloop was er gelegenheid tot het stellen van vragen en kregen de leerlingen een exemplaar van het boek mee naar huis.

Opmerkelijk is dat een jaar of twintig geleden een vergelijkbare ceremonie voor Arnon Grunberg op het Vossius Gymnasium werd georganiseerd. Grunberg was vijftien jaar eerder voortijdig verwijderd van de school. Ook daar wilde men hem alsnog zijn diploma geven vanwege al zijn boeken, vertalingen en essays. Dat ging toen echter op het laatste moment niet door omdat het wettelijk niet mogelijk bleek. Dat eerherstel ook goed plaats kan vinden zonder de wet te breken, bleek dus afgelopen vrijdag met dit bijzondere gebaar een diploma, weliswaar zonder enige rechtsgeldigheid, doch ‘uit-het-hart’ uit te reiken.

Kenneth Gonçalves mensenrechtenlezing HML
Het HML organiseert sinds 2010 jaarlijks een mensenrechtenlezing ter nagedachtenis aan Kenneth Gonçalves, oud-leerling van de school, en één van de vijftien prominenten die ten tijde van het militaire regime onder de toenmalige legerleider Desi Bouterse tijdens de Decembermoorden in 1982 zijn vermoord. De lezing, inmiddels bekend als de ‘Kenneth Gonçalves-lezing’, is vooral bedoeld voor leerlingen van 5-vwo maar ook oud-klasgenoten collega’s, betrokkenen, onder wie zijn weduwe Lilian Gonçalves-Ho Kang You en hun dochter Valérie Gonçalves.

De lezing die jaarlijks rond de verjaardag van Gonçalves op 16 november plaatsvindt, staat niet alleen in het teken van herdenken maar draagt ook bij aan het creëren van maatschappelijke en politieke bewustwording bij de leerlingen. Dat was uitgangspunt van initiatiefnemers Hugo Dirksmeier (voormalig rector), Lilian Gonçalves, zelf juriste en mensenrechtenactiviste, en Amnesty International. In bredere zin sluit de lezing aan bij een groter project over Vrede en Recht waaraan 5-vwo leerlingen jaarlijks werken.