Het Glazenhuis

Ruim drieduizend euro haalde klas 1i op voor Het Glazenhuis! De leerlingen brachten het bedrag zelf naar Apeldoorn! Wat een mooi bedrag!