Havo in beweging

Op donderdag 12 mei zijn we van start gegaan met het project Havo in beweging. De komende 6 donderdagen gaat heel 4 havo aan de slag met een vakoverstijgend project waarbij het thema duurzaamheid centraal staat bij de vakken filosofie, economie, natuurkunde, aardrijkskunde en CKV. Tijdens deze themadagen betrekken wij de buitenwereld volop bij de school en zullen excursies en gastcolleges een belangrijk onderdeel zijn van de Havo in beweging.

Na een korte speecht van onze rector hebben de vakdocenten van betreffende vakken een leuke introductie gegeven waarbij ook de persoonlijke drijfveren aan de hand van foto’s zijn toegelicht. Marijn, docent aardrijkskunde, heeft dit zelfs deels zingend gepresenteerd.