Hack-o-ton

De vwo-kernplusklassen zijn op hack-o-tonkamp. Wat dat inhoudt? Dat betekent dat er , in de afzondering van de Delftse Hout, druk geprogrammeerd wordt om zo tot goede resultaten voor de Legoleague te komen. En daarnaast is er voldoende tijd voor ontspanning! Zo wordt er gezwommen en worden er frietjes gegeten en het sluitstuk vormt een bezoek aan het Science Centre in Delft. Daarna weer terug op de fiets! En zo wordt er ook op hack-o-ton-kamp binnen en buiten geleerd!