Cambridge examens!

Een spannende maar leuke dag! Zo kunnen we de dag van het Cambridge English examen noemen. Onze Cambridge class deed examen in Amsterdam. Hartelijk dank aan de vader van Jip Spaargaren voor de begeleiding! In januari krijgen we de uitslag. De voortekenen zijn goed!