Cambridge-examen gehaald (en weer boven het Nederlands gemiddelde)!

Al jaren scoren onze HML-‘ers heel goed op het Cambridge-examen, en zelfs alle beperkingen vanwege corona kon ze niet tegenhouden. Het was wel even wennen: een mondeling examen met mondkapjes… en het alarm dat afging tijdens het luistergedeelte bij Advanced… Toch hebben alle leerlingen (van VWO, HAVO en MAVO) het certificaat gehaald, een aantal weer op een hoger niveau dan gevraagd.
Inmiddels zijn twee nieuwe Cambridge groepen (B2 en C1) van start gegaan, nu ook met bovenbouwleerlingen erbij. Ze doen het examen in december 2021.