Algemene Leden Vergadering Oudervereniging

Beste ouders, verzorgers van onze leerlingen,

 

Op donderdag 26 oktober houden we de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Oudervereniging van het HML met aansluitend een thema-avond over pubers, smartphones en social media met Klaartje Schüngel van SocialmediaIMPACT, waarvoor we jullie van harte uitnodigen.

 

Het programma ziet er als volgt uit. Vanaf 19.15 uur is er inloop met koffie en om 19.30 uur wordt de ALV geopend door Marieke Heeneman, voorzitter van de Oudervereniging waarna Henriëtte Boevé, rector van het HML, een korte toelichting zal geven op de lopende zaken en ontwikkelingen op het HML.
Belangrijkste agendapunten van deze ALV zijn het toelichten en vaststellen van de jaarstukken 2015-2016, 2016-2017, decharge van het bestuur en de begroting voor het schooljaar 2017-2018, waarin jullie kunnen zien op welke wijze en voor welke doeleinden de participatiebijdrage wordt gebruikt. Daarnaast willen wij jullie een nieuwe richtlijn voor het vaststellen van de participatiebijdrage voorleggen. De definitieve agenda en de financiële stukken zijn vanaf 13 oktober te vinden op het oudergedeelte van de website van het HML (achter de ´login´).
Na de ALV tackelen we samen met Klaartje Schügel van socialmediaIMPACT een thema waar onze kinderen de hele dag druk mee zijn: smartphones en social media.
Want, wat doen onze kinderen wanneer ze online zijn? Wat zijn de positieve aspecten ervan en waar moeten ze op letten? Hoe kunnen we onze kinderen begeleiden zodat ze bewuste en kritische gebruikers worden van het internet? Hoe zorgen we ervoor dat de druk van het ‘online-zijn’ binnen de perken blijft en welk voorbeeld geven wij zelf?

 

Klaartje Schüngel bespreekt het thema aan de hand van levendige casuïstiek, uitkomsten van onderzoek over effecten van nieuwe media op gedrag en concentratie, geeft praktische tips voor thuis en op school en laat veel ruimte om ervaringen en meningen uit te wisselen.

 

Wij verwachten dat de thema-avond alle ouders, zowel van de onder- als van de bovenbouw, zal aanspreken en hopen van harte dat jullie in grote getale aanwezig zullen zijn. Om 22.00 uur sluiten we de avond af met een borrel en een hapje.

 

Wij stellen het op prijs als jullie via info@hml.nl laten weten of jullie aanwezig zullen zijn in verband met de organisatie.

 

Met vriendelijke groet,

 

Marieke Heeneman, voorzitter Oudervereniging HML
Henriëtte Boevé, rector HML