Aanmelden

Zit jij in groep acht en wil je graag naar het HML?

AANMELDEN!

Je kunt je op verschillende manieren bij ons aanmelden. Het eenvoudigst is om digitaal het inschrijfformulier in te vullen dat te bereiken is via de link op deze pagina.

Als dat om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, ben je van harte welkom om op school langs te komen, zodat iemand je daarbij kan helpen.

Aanmeldprocedure

De procedure en het tijdpad voor het aanmelden zijn conform de afspraken die vastgelegd zijn in de BOVO-procedure. De volledige procedure is terug te lezen op bovohaaglanden.nl.

De aanmeldtermijn voor periode 1 loopt van zaterdag 11 februari 2022 tot en met vrijdag 24 februari 2022. Aanmelden op het HML kan door het invullen van het digitale aanmeldformulier.

Op donderdag 5 april tussen 15.00-17.00 uur ontvangen jullie bericht van BOVO over de plaatsing. Leerlingen krijgen daarnaast ook altijd een persoonlijk bericht van het HML.

Voor aanmelding op het HML is, naast het invullen van het digitale aanmeldformulier, het uploaden van de volgende documenten nodig.

Voor leerlingen uit de regio Haaglanden:

· Adviesformulier basisschool

· Scholenvoorkeurslijst (kies minimaal zes scholen)

Voor leerlingen buiten de regio Haaglanden:

· Adviesformulier basisschool

· Aanmeldformulier voor leerlingen buiten de regio

Het adviesformulier en de scholen-voorkeurslijst ontvang je van de basisschool.

Om de aanmelding te kunnen verwerken verzoeken we jullie het digitale aanmeldformulier volledig in te vullen en de benodigde bestanden te uploaden.